Poradnik

Pierwsze działania, które należy podjąć bezpośrednio po śmierci Osoby:

W przypadku zgonu w domu:

Niezbędne jest wezwanie lekarza. Zazwyczaj jest to lekarz, opiekujący się daną osobą w ostatnim czasie przed zgonem. W godzinach późnowieczornych, nocnych oraz poza godzinami urzędowania przychodni lekarskiej – jest to lekarz pogotowia ratunkowego. Stwierdza on zgon i sporządza kartę zgonu. Dokument ten jest podstawą do otrzymania w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu.
Po otrzymaniu od lekarza karty zgonu należy wezwać zakład pogrzebowy, aby przewiózł ciało osoby zmarłej do chłodni.

W przypadku zgonu w szpitalu:

Kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się daną osobą w trakcie jej pobytu w placówce leczniczej. Podobnie jak w przypadku zgonu w domu – z kartą zgonu osoby organizujące pogrzeb udają się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu, a w dalszej kolejności do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego.
Warto zwrócić uwagę, by np. jeszcze na terenie szpitala nie ulec presji ew. namowom osób nam nieznanych na skorzystanie z usług danego zakładu pogrzebowego. Takie nagabywanie jest nie tylko nieetyczne, ale także sprzeczne z prawem – zaś koszty usług zakładu pogrzebowego polecanego w tego rodzaju pseudo-reklamie są zazwyczaj o wiele wyższe.

W przypadku zgonu w wyniku wypadku, przestępstwa oraz innych zdarzeń losowych:

Ciało osoby zmarłej w takich okolicznościach zostaje najczęściej przewiezione najpierw do zakładu medycyny sądowej, w celu ustalenia przyczyny śmierci. Koszty takiego przewozu biorą na siebie odpowiednie organy powiatowe. Dopiero po oględzinach i/lub po sekcji zwłok lekarz medycyny sądowej wystawia kartę zgonu, zaś prokurator wystawia dokument udzielenia zezwolenia na pochówek.
Dopiero po otrzymaniu tych dokumentów można udać się do USC, a następnie ustalić z wybranym przez siebie zakładem pogrzebowym szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Nasze obszary usługowe

Nasze działania to nie tylko usługi pogrzebowe. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnie pożegnanie stanowi swoiste ukoronowanie ludzkiego życia, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby uczynić je naprawdę godnym.

05-200 Wołomin

ul. Sikorskiego 27

05-240 Jasienica

ul. Słoneczna 42

Telefon do Biura

Znajdź Nas na Facebooku